Persbericht #4

«Blaaskanker» Komt vaker voor dan je denkt

Blaaskanker: jaarlijks 2300 nieuwe gevallen in België1. Vanaf 60 jaar vier keer meer mannen getroffen dan vrouwen1. Immuno-oncologie, een hoopvolle behandeling?

Blaaskanker is nog steeds weinig bekend bij het grote publiek. Toch treft deze ziekte elk jaar wereldwijd meer dan een half miljoen mensen en sterven er jaarlijks zo’n 200.000 personen aan deze ziekte2. Hoog tijd dus om er meer aandacht aan te schenken en vooral 60-plussers, rokers en mannen meer bewust te maken, aangezien deze vorm van kanker vier keer vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen.
Hoe eerder deze kanker wordt behandeld, hoe groter de kans op genezing.

Er bestaan verschillende vormen van blaaskanker. De meest voorkomende ontwikkelt zich in de urotheelcellen in de blaaswand. Deze vorm is verantwoordelijk voor 90% van alle blaaskankers3 en wordt urotheliale kanker of urotheelcelcarcinoom genoemd. Een vroege diagnose is cruciaal om te voorkomen dat de tumor uitzaait naar andere weefsels of organen. Het is dus belangrijk om alert te zijn voor eventuele symptomen en proactief te werk te gaan bij de aanwezigheid van risicofactoren. Zo is roken alleen al verantwoordelijk voor 30 tot 40% van dit type blaaskanker4. Blaaskanker mag dus zeker niet worden onderschat.

 

‘Kanker sluipt gemaskerd rond!
Laten we samen kanker ontmaskeren’

Jaarlijks 2300 gevallen

Elk jaar worden in België 2300 nieuwe gevallen van blaaskanker vastgesteld1. Bij blanke mensen is de kans op diagnose van blaaskanker meer dan twee keer zo groot. Op sommige risicofactoren5 voor de ontwikkeling van deze ziekte hebben we geen vat, zoals leeftijd of een familiale voorgeschiedenis. Andere factoren die in meer of mindere mate een rol spelen, kunnen echter wel worden voorkomen:

Symptomen

Zoals heel wat kankers begint urotheliale kanker sluipend en zonder specifieke symptomen. De eerste tekenen die kunnen wijzen op urotheliale kanker en door een arts onderzocht moeten worden, zijn bloed in de urine, frequent plassen, pijn, herhaalde infecties van de urinewegen, een branderig gevoel of ongemak bij het plassen6.

De diagnose wordt vaak gesteld door een uroloog op basis van verschillende onderzoeken: een urineonderzoek (om abnormale cellen op te sporen) en een onderzoek van de binnenste blaasholte, waarbij de plasbuis en de blaas kunnen worden geobserveerd (cystoscopie) en indien nodig stukjes weefsel kunnen worden weggenomen (biopsie). Aan de hand van microscopisch onderzoek van deze biopsieën kan de kankerdiagnose worden bevestigd en kunnen het ontwikkelingsstadium en de eventuele uitzaaiingen (al dan niet invasieve tumor) worden vastgesteld. Bij uitzaaiing (invasieve tumor) kunnen uitgebreidere onderzoeken zoals een CT-scan, MRI en echografie van de buik gebeuren om de kanker te lokaliseren en de mate van verspreiding van de ziekte (metastasen, aantasting van lymfeklieren) te beoordelen.

De urotheliale kanker zelf

Blaaskanker begint bijna altijd in de cellen van de blaaswand (of het urotheel). Vandaar ook de naam urotheliale kanker. Afhankelijk van de aard van de groei ontwikkelt de tumor zich in het oppervlak van de blaaswand of in de blaasholte.

In de blaaswand

In ongeveer 75% van de gevallen gaat het om een lokale en oppervlakkige tumor in de blaaswand. In 25% van de gevallen6 breidt de tumor zich verder uit naar het slijmvlies en de onderliggende weefsels (blaasspieren). Indien een oppervlakkige tumor niet vroeg genoeg wordt behandeld, is de kans groot dat hij evolueert naar een invasieve vorm.

In de blaasholte

Naarmate de tumor verder groeit in de blaas (blaasholte), kan hij verschillende vormen aannemen. Een poliepvorm (een klein bolletje dat met een dunne basis vastzit aan de wand), een bloemkoolvorm (een vorm die met een brede basis vastzit aan de wand) of een platte vorm, die nauwelijks boven de wand uitsteekt. De poliepvorm is meer specifiek voor oppervlakkige tumoren, terwijl de andere twee meer voorkomen bij invasieve vormen van kanker.

De diagnose van urotheliale kanker blijft moeilijk te stellen in de vroegste stadia van de ziekte, wanneer deze beperkt is tot de blaaswand. Slechts 10% van de gevallen van blaaskanker wordt in een vroeg stadium gediagnosticeerd7.

Kanker ontmaskeren en zo snel mogelijk behandelen

Om te voorkomen dat urotheliale kanker pas in een later stadium wordt ontdekt, is het belangrijk alert te zijn voor de kleinste ongewone symptomen (bloed in de urine, ongemak bij het urineren enz.) en de risicofactoren die de ziekte kunnen bevorderen. Eens de diagnose is gesteld, moet zo snel mogelijk een passende behandeling worden toegediend. Dat wordt geval per geval bepaald, afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt, na raadpleging van een multidisciplinair team van specialisten (gewoonlijk een urologisch chirurg, een patholoog, een radioloog en een oncoloog).

 

De huidige behandelingen voor blaaskanker zijn8:

  • Chirurgie (al dan niet ingrijpend, afhankelijk van het soort kanker en het ontwikkelingsstadium) : endoscopische resectie van de gelokaliseerde tumor, verwijdering van de blaas en plaatsing van een recipiënt om de urine op te vangen (urinestoma);
  • Blaasspoelingen met chemotherapie* (na endoscopie gedurende 6 maanden tot 3 jaar met individuele frequenties);
  • Radiotherapie (meestal uitwendige bestraling);
  • Chemotherapie (gebruik van cystostatica** die voor of na de operatie worden toegediend);
  • Combinatie van verschillende behandelingen;
  • Immunotherapie of immuno-oncologie.
* een vloeistof die BCG (Bacillus Calmette-Guérin) bevat, een immunotherapiegeneesmiddel op basis van een oplossing van verzwakte tuberculosebacillen die het immuunsysteem tegen kankercellen zou versterken.
** een cystostaticum is een stof die de synthese, de functie of de vermenigvuldiging van cellen blokkeert.

Immuno-oncologie, een VERNIEUWENDE BEHANDELING

Onlangs heeft immunotherapie, meer bepaald immuno-oncologie, nieuwe hoop gebracht voor de behandeling van urotheliale kankers. Immuno-oncologie kan, net zoals andere behandelingen, de overlevingskans van patiënten verbeteren dankzij de behandeling van vergevorderde vormen van kanker die niet operatief kunnen worden verwijderd. Een dergelijke behandeling werkt niet rechtstreeks in op de tumor, maar stimuleert het afweersysteem van het lichaam om de kankercellen te bestrijden. Dat reactiveert sleutelelementen van het immuunsysteem (specifieke lymfocyten), zodat ze de kankercellen zelf opnieuw kunnen aanvallen.

Deel 4

Kijk op ‘Samen kanker ontmaskeren’ om het onderwerp ‘blaaskanker’ makkelijker aan te snijden.

U vindt er ook meer info in de vorm van een infografiek.

Volgende afspraak in september

We spreken graag opnieuw af in september voor het vijfde en laatste deel van ‘Samen kanker ontmaskeren’. Daarin hebben we het over hoofd- en halskanker. Een weinig bekende vorm van kanker die steeds vaker voorkomt en meer aandacht verdient, vooral omdat er een verband kan bestaan met alcohol, roken en het humaan papillomavirus (HPV).

Over Merck

Merck is een toonaangevend wetenschaps- en technologiebedrijf dat zich focust op gezondheidszorg (Healthcare), levenswetenschappen (Life Sciences) en hoogwaardige materialen (Electronics). Zo’n 57.000 medewerkers zetten zich elke dag in om het leven van miljoenen mensen positief te beïnvloeden en hun levenskwaliteit te verbeteren. Het bedrijf ontwikkelt onder andere technologieën rond genetische modificatie, doet onderzoek naar nieuwe behandelingen voor de meest complexe aandoeningen en ontwikkelt slimme apparaten. In 2019 haalde Merck een totale omzet van 16,2 miljard euro in 66 landen.

Wetenschappelijk onderzoek en duurzaam ondernemerschap spelen een grote rol in de technologische en wetenschappelijke vooruitgang die Merck heeft geboekt en vormen al sinds de oprichting in 1668 de sleutels voor het succes van het bedrijf. De meerderheid van de beursgenoteerde onderneming is nog steeds in handen van de familie die het bedrijf heeft opgericht. Merck bezit de wereldwijde rechten op de naam en het merk Merck, behalve in de Verenigde Staten en Canada, waar het bedrijf actief is als EMD Serono (gezondheidszorg), MilliporeSigma (levenswetenschappen) en EMD Electronics (hoogwaardige materialen).

Meer informatie over dit persbericht?

Neem contact op met:

Gauthier Beyaert
Purelations
gauthier@purelations.be
+32 498 586 573
Diane Vandenplas
Communication Officer Merck
diane.vandenplas@merckgroup.com
+ 32 477 47 32 46